UVJETI KORIŠTENJA

Ažurirano 01.01.2023.

PROČITAJTE UVJETE KORIŠTENJA PRIJE PRISTUPA BILO KOJEM DIJELU APLIKACIJE

 1. PREGLED

Mobilne aplikacije i web aplikacija eCheckin (u daljnjem tekstu Aplikacije), Internet stranice na adresi echeckin.hr (u daljnjem tekstu Stranice) autorsko su djelo i intelektualno vlasništvo

(u daljnjem tekstu Vlasnik).

Kao zajednički naziv za mobilne aplikacije i web aplikaciju koristit ćemo termin Usluge, u daljnjem tekstu ovih Uvjeta.

Korisnik je svaka osoba koja pristupi Stranicama, dok je Korisnik aplikacije svaka osoba koja pristupa Aplikacijama. Korisnik aplikacije može biti u svojstvu iznajmljivača smještaja (u daljnjem tekstu Iznajmljivač) i u svojstvu gosta (u daljnjem tekstu Gost).

2. VLASNIČKA PRAVA 

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Vlasnika. Također spomenuti podaci i informacije ne smiju se koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Vlasniku ili bilo kojoj trećoj strani.

Zabranjeno je prenošenje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija te svaka druga vrsta uporabe sadržaja i programskih kodova Stranica i Aplikacija ili jednog njihova dijela bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Vlasnika.

Vlasnik zadržava pravo promjene bilo kojih resursa (programskih kodova, multimedijskih sadržaja, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalaze na Aplikacijama kao i na Stranicama u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti i bez potrebe ishođenja prethodne suglasnosti Korisnika ili Korisnika aplikacije.

Korisniku aplikacije pruža se najam Aplikacija u konačnom obliku, po principu ”kakav jest” te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Aplikacije. Iako Vlasnik radi kontinuirano testiranje i održavanje Aplikacija, ne može jamčiti da prilikom korištenja Aplikacija neće doći do pogrešaka u radu samih Aplikacija, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U svakom slučaju, Vlasnik će poduzeti sve, za poslovanje prihvatljive, korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

3. ODGOVORNOSTI

Korištenjem Usluga korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju tim korištenjem te prihvaća koristiti Usluge isključivo na vlastitu odgovornost.

Vlasnik se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom Aplikacija i/ili Stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani uporabom ili zlouporabom Aplikacije i/ili Stranice.

Vlasnik neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku aplikacije zbog nemogućnosti korištenja Aplikacija uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika aplikacije, nedostupnosti Aplikacija nastale kao posljedice tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Aplikacija neadekvatnosti Aplikacija za poslovne potrebe korisnika.

4. KORISNIČKI RAČUNI, REGISTRACIJA I PRISTUPANJE 

Aplikaciji se može pristupati ili kao Iznajmljivač ili kao Gost. Iznajmljivač može biti vlasnik smještajnog objekta ili osoba koja smještajni objekt iznajmljuje u ime vlasnika smještaja.

Prihvaćanjem ovih uvjeta i korištenjem usluga, smatrat će se da je Korisnik aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Uvjete korištenja koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

4.1. IZNAJMLJIVAČ

Kako biste mogli koristiti usluge Aplikacija u svojstvu Iznajmljivača, trebate imati aktivni eCheckin korisnički račun (u daljnjem tekstu Korisnički račun) i eVisitor korisnički račun (https://www.evisitor.hr/). Zaštit ćete vaše autorizacijske podatke, i preuzeti potpunu odgovornost za sve vaše aktivnosti i aktivnosti treće strane koje će se obavljati pod vašim Korisničkim računom. Nećete dati na korištenje svoj Korisnički račun osobi koju niste uspoznali s ovim uvjetima. 

Vlasnik zadržava pravo sa ili bez prethodne obavijesti odbiti uslugu bilo kojoj osobi koja prekrši ove uvjete ili nepravilno koristi Aplikaciju ili njene usluge, ili na bilo koji način čini štetu ugledu Vlasnika. 

4.2. GOST

Uslugama Aplikacije u svojstvu Gosta možete pristupati preko url-a kojeg ste dobili od Iznajmljivača u svrhu dostavljanja osobnih podataka sebe i suputnika i za to vam nije potreban Korisnički račun.

5. DOSTAVLJANJE PODATAKA 

Prije dostavljanja bilo kojeg podatka Vlasniku, pročitajte ove Uvjete i Izjavu o privatnosti kako biste bili potpuno svjesni kako obrađujemo dostavljene podatke. 

Aplikacije omogućuju prikupljanje, učitavanje ili prijenos osobnih podataka, uključujući puna imena, datume rođenja, brojeve dokumenata, i druge oblike osobnih podataka (u nastavku teksta, Osobni podaci). Vi kao Korisnik aplikacije potvrđujete da ste punoljetna osoba, koja dobrovoljno prihvaća ove Uvjete i koristi Aplikacije i njene usluge.

Odgovorna osoba ste za sav sadržaj ili podatke koji prikupljate, učitavate ili na bilo koji način prenosite Aplikacijama. Nećete učitavati lažne podatke ili bilo koje podatke koji bi mogli naštetiti bilo čijem ugledu, radilo se o Iznajmljivaču, Gostu, Aplikacijama ili eVisitoru ili bilo kojoj trećoj strani. 

Također izjavljujete kako nećete koristeći Aplikacije raditi bilo koju ilegalnu radnju.

Dostavljajući Osobne podatke možete se izložiti odgovornosti za dostavljanje lažnih podataka.

Vlasnik ne snosi odgovornost za bilo kakav sadržaj koji unosite kroz Aplikaciju, kao ni za točnost Osobnih podataka koje kroz Aplikaciju prilažete, bilo kao Iznajmljivač ili kao Gost.

5.1. IZNAJMLJIVAČ

Koristeći Aplikacije u svojstvu Iznajmljivača imate mogućnost pristupa eVisitor sustavu kroz eVisitor API, i od trenutka pristupa eVisitor sustavu prihvaćate da je spremanje, uklanjanje i manipulacija nad priloženim osobnim podacima regulirana od strane eVisitor-a, Općim Uvjetima eVisitora i zakonom Republike Hrvatske. Također prihvaćate da ste za svu manipulaciju nad podacima u eVisitor sustavu odgovorni isključivo Vi kao Korisnik aplikacije i da Vlasnik ne snosi i ne može snositi nikakvu odgovornost za vaše radnje koje obavljate koristeći Aplikacije, od trenutka prihvaćanja ovih Uvjeta.

Kao Iznajmljivač Osobne podatke smijete unositi u aplikaciju jedino ako ste dobili suglasnost od svih uključenih strana. U slučaju da je jedna od strana maloljetna osoba, suglasnost mora biti dana od strane roditelja ili zakonskih skrbnika. 

5.2. GOST

Kao Gost, na zahtjev Iznajmljivača i svojom voljom, smijete unositi svoje Osobne podatke, ili podatke suputnika od kojih ste za to dobili odobrenje. U slučaju da je sputnik maloljetna osoba, suglasnost mora biti dana od strane roditelja ili zakonskih skrbnika.

5.3. OSTALI SADRŽAJ GENERIRAN OD STRANE KORISNIKA

Komentari, mišljenja, i ideje koje su dostavljene Vlasniku od strane Korisnika ili Korisnika aplikacije se neće smatrati povjerljivim informacijama te će ih Vlasnik moći koristiti, reproducirati, distribuirati i/ili prerađivati u bilo koju svrhu (u cijelosti ili djelomično, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku) i to bez obveza plaćanja bilo kakve naknade Korisniku ili Korisniku aplikacija. 

6. UVJETI I ZATVARANJE

Korisnik može poništiti prihvaćanje ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku zatvaranjem Korisničkog računa i prestankom korištenja Aplikacija. Molimo pogledajte Izjavu o privatnosti koja govori o daljnjim postupcima vezanim za Korisnički račun i podatke nakon zatvaranja računa.

Verbalni, fizički, pisani ili bilo koji drugi način neprimjerene komunikacije i ponašanja od strane Korisnika aplikacija prema bilo kojem drugom korisniku, zaposleniku i/ili suradniku Vlasnika, rezultirat će neposrednim raskidom suradnje i deaktivacijom korisničkog računa.

Također, Vlasnik zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga zatvori korisnikov Korisnički račun.

7. PRIVATNOST

Aplikacije se ponašaju u skladu s Izjavom o privatnosti koja je ugrađena u ove Uvjete korištenja. Molimo pročitajte Izjavu o Privatnosti prije pristupa Aplikaciji ili prije prilaganja bilo kojih Osobnih podataka kroz Aplikacije.

8. POSEBNA UPOZORENJA ZA MEĐUNARODNU UPOTREBU

Prihvaćanjem globalne prirode Interneta vi također prihvaćate odgovornost za usklađenost sa bilo kojim lokalnim pravilima i zakonima u zemlji u kojoj vi boravite ili bilo kojim drugim lokalnim zakonima gdje ti podaci mogu biti poslani.

9. IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA I DRUGE ODREDBE

Vlasnik zadržava pravo izmjene bilo kojeg od uvjeta i odredbi koji su sadržani u ovim Uvjetima te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Revidiranu verziju Uvjeta će objaviti na ovoj stranici s datumom ažuriranja na vrhu. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Daljnja upotreba Usluga nakon promjene Uvjeta predstavljat će pristanak na takve izmjene.

10. RAZNO 

Dajete suglasnost da svu pravnu nadležnost nad svim potencijalnim sporovima vezanim za ove Uvjete i Aplikaciju snose sudovi Republike Hrvatske u gradu Osijeku. Sve obavijesti prema Vlasniku trebaju biti poslane preporučenom poštom s povratnicom, na adresu eCheckin, obrta za informatičke usluge, vl. Tomislav Krpan u Osijeku, Opatijska 61, Republika Hrvatska.